Услуги

Нашата фирма предлага на пазара продукти и системи работещи по принципа на възобновяемите източници на енергия, тъй като ние сме убедени в полезността на мерките предприети от всеки нас в посока предпазване на нашата планета от замърсяване.

Ние разработваме за вас фотоволтаични и термични слънчеви системи « SOLE ENERGY », и предлагаме как те да бъдат адаптирани към избраният от вас начин на отопление, според вашите нужди и вашите необходимости.
Ние ви предлагаме решения съобразени с вашият избор и бюджет.

Нашата фирма е представител на фирмата « BRAMAC », производител на покривни конструкции и аксесоари за тях.
Ние можем да ви предложим най удачната покривна конструкция за вашата къща, да ви предложим най-добрите продукти за нея.
Фирмата « BRAMAC » гарантира всички свои продукти 30 години.